Vattenskoter

Kustbevakningen

Kustbevakningen är namnet på den svenska kustbevakningsmyndigheten som ansvarar för sjötrafiken, fiske och sjöräddning längs Sveriges kust. Om det är någon som råkat illa ut till sjöss så är det kustbevakningen som kommer och hjälper. I texten nedan kan du hitta information om den svenska kustbevakningen som du tidigare kanske inte kände till.

kustbevakning_214510924

Kustbevakningen började år 1638 som strandridare vars uppgift var att förhindra smuggling och vrakplundring. Till början var de enbart två personer som skulle täcka den tjugofem mil långa sträckan längs östkusten antingen till fots eller ridandes på häst.

Det var först senare under det andra världskriget som kustbevakningens arbetsuppgifter utökades till kontroll av sjötrafik och sjöräddning. Med åren fick kustbevakningen mer och mer befogenheter tills de 1988 blev en egen statlig myndighet.

Dagens kustbevakning jobbar mot att minska antalet olyckor och skapa en tryggare miljö till sjöss. Förutom att ansvara för sjöfartssäkerhet så ska de även hjälpa till vid räddningsaktioner till sjöss. Sjöräddning är en stor del av kustbevakningens arbetsuppgifter och under 2015 så lyckades kustbevakningen rädda cirka 8000 personer, vilket i sig är en stor bedrift.