Vattenskoter

Detta är tävlingssegling

Att tävlingssegla eller kappsegla som det också heter är en sport som är kräver koncentration och snabbtänkthet. Man behöver dels koncentrera sig på naturernas omständigheter så som var vinden går. Men man behöver även ha total kontroll över sin farkost och se till att man inte är på väg att krocka in i någon av de medtävlande. 

De flesta tävlingarna brukar vara ”entyp” vilket betyder att endast en typ av båtar får delta. Detta är något som regleras i klassreglerna som finns hos Svenska Seglarförbundet. Utöver det så är tävlingskonceptet väldigt enkelt i tävlingar av entyp. Det är helt enkelt så att först i mål vinner.

I blandade tävlingar där olika typer av båtar tävlar mot varandra så finns det ett system för att dela ut och hantera handicap. I Sverige så används ”Svenskt RespitSystem” eller SRS som det kallas förkortat. Internationellt finns det andra system för att hantera liknande scenarion.

Sträckorna som seglas under kappsegling varierar kraftigt beroende på vilken typ av tävling det är. I vissa fall så seglar man runt en bestämd bana som markerats ut med bojar och liknande. Detta kallas ofta för bankkappsegling där man skall köra ett antal varv på banan.

Bankkappseglingens totala motsats hittar vi i havskappseglingen där målet är att ta sig från ett ställe till ett annat över öppet hav. Detta ställer stora krav på både båt, utrustning och seglare för att säkerställa att alla är tillräckligt säkra under den utmanande resan.